+48 607 376 766
info@greencontrast.pl

Nasza odpowiedzialność ekologiczna

Nasza odpowiedzialność ekologiczna nie polega na pustych sloganach lecz na konkretnych działaniach:

  • Rekompensujemy emisję dwutlenku węgla w wysokości 150%, który jest wytwarzany
    w trakcie naszej aktywności (carbon footprint)
  • Poddajemy recyklingowi wszystkie zużyte szablony i materiały podlegające wtórnemu przetwarzaniu
  • Część wypracowanego zysku przeznaczamy również na wsparcie projektów wspólnotowych oraz wybranych organizacji pozarządowych. Bierzemy udział w inicjatywach społecznych, których głównym celem jest rozwiązywaniu dzisiejszych problemów oraz tworzenie lepszego jutra

Wierzymy, że otwartość, przejrzystość, szacunek i dialog są kluczem do sukcesu.

Zaufali nam